תקנון

תקנון שימוש באתר

תנאי שימוש כלליים

 1. לאחר רכישת החבילה יקבע שיעור ראשון למורה ותלמיד לפי דרישות וצרכי התלמיד. תתבצע בדיקה טכנית לתלמיד כ-15 דקות לפני מועד השיעור.
 2. מועד הסיום הסופי של החבילה:
  • עבור חבילת 16 שיעורים- 20 שבועות
  • עבור חבילת 30 שיעורים- 26 שבועות
  • עבור חבילת 50 שיעורים- 39 שבועות
   הספירה מתחילה במועד השיעור הראשון, אם התלמיד לא סיים את שיעוריו עד תום המועד, התלמיד לא יזוכה עבור השיעורים הנותרים.
  • במקרים חריגים של היעדרות ארוכה ניתן להקפיא את חבילת השיעורים לאחר בקשה כתובה לצוות מוח. תקופת ההקפאה לא תהיה ארוכה מ-90 יום.
 1. לאחר תיאום השיעור הראשון של הקורס, יקבל התלמיד מייל המכיל את פרטי הקורס וביניהם לינק קבוע לשיעורים. הלינק פעיל כ-10 דקות לפני כל שיעור.
 2. במידה והתלמיד אינו לא מוצא את הלינק המפנה לכיתת הלימוד, באחריותו לפנות לצוות מוח במייל info@moah.org.il, או בטלפון – 03-9110384, או לכתוב ישירות למורה על מנת להיכנס לכיתת הלימוד.
 3. אנו ממליצים להיכנס לכיתת הלימוד כעשר דקות לפני תחילת מועד השיעור.
 4. השיעור יתחיל בזמן שנקבע ויסתיים לפי לוח הזמנים. איחור התלמיד יהיה על חשבון זמן השיעור.
 5. המורה יחכה לתלמיד בכיתת הלימוד כ-15 דקות לאחר תחילת השיעור. לאחר מכן, באם התלמיד לא הודיע מראש על איחור, יעזוב המורה את הכיתה והתלמיד יחויב בתשלום מלא עבור השיעור.
 6. על התלמיד להודיע לפחות 24 שעות מראש על ביטול/דחיית מועד השיעור לצורך קבלת שיעור חלופי.
 7. תלמיד אשר יבטל שיעור בפחות מ-24 לפני מועד השיעור (אך יותר מארבע שעות לפני מועד השיעור), יחויב עבור 50 אחוז מעלות השיעור. במידה והתלמיד ביטל בפחות מארבע שעות לפני מועד השיעור, הוא יחויב במחיר מלא ולא יזוכה בשיעור חלופי.
 8. במידה והשיעור בוטל מסיבות שאינן קשורות לתלמיד, כגון בעיות טכניות באתר, בשרתים או בעיות מצד המורה, ייקבע לתלמיד שיעור חלופי במועד המוסכם עליו ועל המורה.
 9. האמור לעיל בסעיפים 8 ו-9 אינו חל על תלמידים הלומדים במסגרת שיעור קבוצתי.
 10. במידה ותלמיד אינו הגיע לשיעור קבוצתי, הוא לא יזוכה עבורו. צוות המרכז ידאג להעביר לו את תכני השיעור אשר פספס לצורך השלמת החומר.
 11. באחריותו של התלמיד לוודא כי כל הציוד הטכני שברשותו תקין (מצלמה, מיקרופון, מחשב, אינטרנט). במידה ומצא תקנה, עליו להודיע מוקדם ככל האפשר לצוות המרכז.
 12. שיעור אשר בוטל/הופסק באמצע בשל בעיות טכניות אצל התלמיד לא יזוכה והתלמיד יחויב בעבורו.
 13. לא ניתן להעביר את חבילת השיעורים מתלמיד אחד לאחר.
 14. צוות המרכז יעשה כל שביכולתו כי המורה אשר צוות לתלמיד ילמד אותו בכל שיעורי החבילה. על התלמיד לדעת כי במקרים מסוימים צוות המרכז עלול להחליף לתלמיד מורה. כמו כן, במקרים בהם המורה אינו יכול להגיע לשיעור, צוות המרכז יכול לצוות לתלמיד מורה חלופי לשיעור.
 15. התלמיד מתחייב להשתמש בכיתת הלימוד הוירטואלית רק לצורך המטרות אשר אושרו על-ידי מוח. התלמיד מתחייב לנהוג על-פי חוק ולהימנע מהטרדות מיניות, שיתוף והעלאה של חומרים פוגעניים ושימוש בלשון הרע.
 16. במקרים בהם התלמיד לא יתייחס לצוות המרכז בצורה נאותה ומכובדת, רשאי צוות המרכז לבטל את חבילת השיעורים ללא כל החזר כספי לתלמיד.
 17. במידה והתלמיד קיבל יחס לא נאות מאחד העובדים או המורה, עליו לדווח באופן מיידי לצוות המרכז.
 18. חלק מן השיעורים המוקלטים יבחנו לצורך בקרת איכות.
 19. החומרים באתר הינם הקניין הרוחני של מוח ואין להעתיקם, לפרסמם או להפיצם ללא אישור המרכז.
 20. שימוש באתר בניגוד לתנאי השימוש יוביל לחסימת הלקוח ללא החזר כלשהו.
 21. הסכם זה ממצה את כל הסכמות הצדדים וכל הסכמה אחרת בעל פה או בכתב בטלה ומבוטלת.

 

ביטול עסקה

 1. ביטול עסקה תוך 30 יום ממועד ביצוע העסקה.
  1. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בתוך 30 יום ממועד ביצוע העסקה.
  2. ביטול העסקה יעשה במייל.
  3. הלקוח יחויב ב5% ממחיר העסקה ובגין השיעורים אותם ביצע לפי תעריף שיעור בודד.
 2. ביטול העסקה לאחר 30 יום ממועד ביצוע העסקה
  1. במקרה של ביטול לאחר 30 יום מביצוע העסקה ישלם הלקוח דמי ביטול בסך 40% מסך עלות הקורס בתוספת עבור כל שיעור שבוצע בתעריף שיעור בודד.
  2. ביטול העסקה יעשה במייל.
  3. ביטול העסקה אינו חל על שיעורים קבוצתיים..
 3. בכל מקרה של ביטול יזוכה הלקוח בסכום הנקוב לעיל תוך 21 יום מקבלת המייל.