מיצ"ב - "מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית"

המיצ"ב - מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית – הוא מערכת מדדים בית-ספריים שמטרתה לספק מידע למנהלים ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון של נושאים.

מודל המיצ”ב בנוי כך שהוא כולל מבחני הישגים שמשקפים את התוצרים הקוגניטיביים של הלמידה וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית שמשקפים את ההיבטים החברתיים-רגשיים-פדגוגיים. מידע רחב זה (לצד מידע ממקורות נוספים) נועד לסייע לבתי הספר לבצע ניטור של התהליך הלימודי הבית-ספרי במקצועות הליבה ושל האקלים הבית-ספרי הרגשי-חברתי שבו מתרחשת הלמידה.

מתכונת המיצ”ב משלבת הערכה חיצונית סטנדרטית (מיצ”ב חיצוני) והערכה פנימית איכותית (מיצ”ב פנימי).

ההערכה החיצונית חשובה משיקולים של אחריותיות, שקיפות ומעקב אחר שינויים של מערכת החינוך על רמותיה השונות. לעומתה, ההערכה הפנימית חשובה לצורך למידה פנימית של בתי הספר אודות התהליכים המתרחשים בהקשר הייחודי של בית הספר וגזירת מסקנות להתערבויות פדגוגיות.

הערכה באמצעות המיצ”ב היא רק אחת מתוך אוסף של כלי הערכה מסוגים שונים ומגוונים, שבהם בתי הספר עושים שימוש לאורך שנת הלימודים. תרבות הערכה בית-ספרית מיטבית, המקדמת תהליכים פנימיים איכותיים על בסיס איסוף ראיות מכלים ומדדים שונים ומגוונים, תורמת  לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה. 

מיצ"ב חיצוני

מבחני ההישגים

בכיתות ה׳- מתקיימים מבחנים ב-3 תחומי דעת- אנגלית, שפת אם ומתמטיקה.

בכיתות ח׳- מתקיימים מבחנים ב-4 תחומי דעת- אנגלית, מדע וטכנולוגיה, שפת אם ומתמטיקה.

סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית

סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית מועברים לתלמידים, למורים ולמנהלים, עוסקים בטווח רחב של נושאים  מחיי בית הספר המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה החינוכית וללמידה משמעותית. השאלונים כוללים נושאים כגון יחסים בין באי בית הספר (מורים, תלמידים והורים), מסוגלות עצמית ומוטיבציה ללמידה של התלמיד, מעורבות חברתית ותרומה לקהילה, תחושת מוגנות וביטחון,  למידה פעילה ורלוונטית, פרקטיקות הוראה ועוד.

מיצ"ב פנימי

ראמ"ה מאפשרת לכל בתי הספר המשתייכים לקבוצות שאינן נבחנות במיצ"ב החיצוני לעשות שימוש פנימי במבחנים (מיצ"ב פנימי).

כחלק מהתפיסה של הגברת האוטונומיה וההעצמה של בתי הספר, המיצ”ב הפנימי לכיתות ה’ וח’ הוא רשות ונתון לבחירת בית הספר (ראמ”ה פונה לכל בתי הספר ומבצעת את התיאום הנדרש. אין צורך לפנות לראמ”ה לשם כך).

תוצאות המיצ”ב הפנימי תישארנה בידי בית הספר ותשמשנה אותו לצרכים פנימיים כחלק ממדיניות כוללת של הגדלת האוטונומיה הפדגוגית של בתי הספר. בית הספר אינו נדרש לדווח על הממצאים לגורמים מחוץ לבית הספר.

המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני בשנת הלימודים תשע"ט

תחום דעתמועד מבחן המיצ”בדרגות הכיתהקבוצה במיצ”בשעת התחלת המבחן
שפת אם עבריתיום שלישי, 5 במרץ 2019, כ”ח באדר א’ תשע”טה’, ח’210:00
שפת אם ערביתיום רביעי, 13 במרץ 2019, ו’ באדר ב’ תשע”טה’, ח’210:00
מדע וטכנולוגיהיום שלישי, 26 במרץ 2019, י”ט באדר ב’ תשע”טח’210:00
אנגליתיום שלישי, 14 במאי 2019, ט’ באייר תשע”טה’, ח’210:00
מתמטיקהיום שלישי, 21 במאי 2019, ט”ז באייר תשע”טה’, ח’210:00

המועדים לתחילת ההעברה של מבחני המיצ"ב הפנימי בשנת הלימודים תשע"ט*

תחום דעתמועד לתחילת ההעברה של המיצ”ב הפנימידרגות הכיתהקבוצה במיצ”ב
שפת אם עברית וערבית**יום חמישי, 28 במרץ 2019,
כ”א באדר ב’ תשע”ט
ה’, ח’1,3
מדע וטכנולוגיהיום שני, 8 באפריל 2019,
ג’ בניסן תשע”ט
ח’1,3
אנגליתיום רביעי, 29 במאי 2019,
כ”ד באייר תשע”ט
ה’, ח’1,3
מתמטיקה
(בתי”ס דוברי ערבית)
יום ראשון, 2 ביוני 2019,
כ”ח באייר תשע”ט
ה’, ח’1,3
מתמטיקה
(בתי”ס דוברי עברית)
יום שני, 3 ביוני 2019
כ”ט באייר תשע”ט
ה’, ח’1,3

במוח תמצאו:

הכנה לבגרויות במסגרת שיעורים אחד על אחד

הכנה לבגרויות במסגרת שיעורים אחד על אחד

הכנה למבחני המיצ

הכנה למבחני המיצ"ב

הכנה למבחני כניסה לאוניברסיטאות

הכנה למבחני כניסה לאוניברסיטאות

הכנה למבחני סיווג אנגלית

הכנה למבחני סיווג אנגלית

שיעורים פרטיים בכל המקצועות

שיעורים פרטיים בכל המקצועות

icon-help-lessons

שיעורי עזר לסטודנטים בכל המקצועות

שיעורים בקבוצות קטנות במחירים אטרקטיבים

שיעורים בקבוצות קטנות במחירים אטרקטיבים

אז למה אתם מחכים?

כתבו לנו ונציג ישוב אליכם בהקדם

הכנה לבגרויות אונליין:

למה אצלנו?

הכנה לבגרויות במסגרת שיעורים אחד על אחד

הכנה לבגרויות במסגרת שיעורים אחד על אחד

הכנה למבחני המיצ

הכנה למבחני המיצ"ב

הכנה למבחני כניסה לאוניברסיטאות

הכנה למבחני כניסה לאוניברסיטאות

הכנה למבחני סיווג אנגלית

הכנה למבחני סיווג אנגלית

שיעורים פרטיים בכל המקצועות

שיעורים פרטיים בכל המקצועות

icon-help-lessons

שיעורי עזר לסטודנטים בכל המקצועות

שיעורים בקבוצות קטנות במחירים אטרקטיבים

שיעורים בקבוצות קטנות במחירים אטרקטיבים

שיעור ניסיון בחינם!
Call Now Button
גלילה לראש העמוד
× How can I help you?